سرمایه اولیه شرکت در زمان تاسیس شرکت همواره از نکاتی است که میبایست قبل از هر اقدامی در نظر داشت. هزینه ثبت و راه اندازی یک شرکت که یکی از نگرانی های علاقمندان به ثبت شرکت است هم چندان هزینه زیادی نیست و افرادی که با هدف و ایده بخواهند ثبت شرکت کنند به راحتی می توانند با هزینه نه چندان زیادی شرکت خود را به ثبت برسانند. برای ثبت یک شرکت حتی گاها نیازی به سرمایه اولیه هم نیست و تنها باید هزینه های ناچیز امور ثبتی پرداخت شود و این هزینه های به حدی نیست که مشکلات مهمی را برای شما بوجود بیاورد . حداقل سرمایه در انواع شرکتها متفاوت بوده و در این مطلب میخواهیم نکات و میزان حداقل سرمایه را هنگام ثبت انواع شرکتهای تجاری به تفکیک بیان کنیم.

برایثبت شرکت سهامی خاصتنها به یک میلیون ریال سرمایه اولیه نیاز دارید که این مقدار نیز باید تنها 35 درصد آن در بدو تاسیس شرکت وجود داشته باشد و این هم بین حداقل 3 نفر سهامدار تقسیم خواهد شد . هزینه وکیل نیز بسته به نوع شرکت متفاوت است ولی هزینه زیادی برای شروع شکل گیری آینده شما نخواهد بود .

وقتی نیاز به سرمایه بیشتر دارید شرکا خود را در بدو تاسیس و یا موسسین خود را افزایش دهید تا هزینه ها خرد و بین همه تقسیم شود . حتی اگر هدف مشخص و ایده بکری داشته باشید می دانید که تنها پس از یکی دو ماه هزینه ثبت شرکت به راحتی بازگشت خواهد شد و از آن به بعد باید تنها برای سود شرکت برنامه ریزی کرد .

بیشترین هزینه برایثبت شرکتمربوط بهشرکت های سهامی عاممی باشد که با توجه به اینکه این شرکت ها برای اهداف کلان و بسیار بزرگ به ثبت می رسند و عموما در قالب های ملی و فرا ملی موضوعاتی دارند به این منظور باید اعتبار بالایی هم داشته باشند . به همین دلیل قانون گذار برای ثبت این شرکت ها 500 هزار تومان سرمایه اولیه در نظر گرفته که از این میزان هم باید تنها 20 درصد آن را موسسین تعهد نمایند و بیش از نیمی از سرمایه شرکت هم باید با عرضه سهام از طریق پذیره نویسی به عموم مردم واگذار شود .

در این حالت هم اگر موضوع با تفکر انتخاب شده باشد و به خوبی بتواند جامعه را متقاعد نماید که آینده موضوع و فعالیت شرکت به چه صورت خواهد بود شک نداشته باشید که مردم استقبال خواهند کرد و سهام به راحتی فروش خواهد رفت و سرمایه مورد نیاز شرکت به راحتی تادیه خواهد شد .

در این میان نوع دیگری از شرکت ها به نام شرکت با مسئولیت محدود وجود دارد که هر چند باید 100 هزار تومان سرمایه اولیه وجود داشته باشد ولی این میزان سرمایه هم بصورت اسمی است. یعنی شرکا تنها اعلام می کنند که تا چه میزان می توانند سرمایه بیاورند و این در تعهد مدیر عامل منتخب خواهد ماند تا این سرمایه اعلام شده را در زمان خود تادیه و به حساب شرکت واریز نماید .

شرکت های تضامنی و نسبی هم با اعتبار یک نفر تا چند نفر بصورت تضامنی شکل می گیرد و هیچ نیازی به آوردن سرمایه اولیه نیست . مشتریان این شرکت ها با توجه به شناختی که از صاحبین و موسسین شرکت دارند به سراغ آنها می آیند و تضمین تعهدات شرکت خود افراد موسس هستند .

در شرکت های مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی هم به همین ترتیب می باشد زیرا در این شرکت ها هم شرکا ضامن مسئولیت شرکت را عهده دار بوده و تمام شرکت با اعتبار آنها شکل خواهد گرفت و شرکا با مسئولیت محدود در شرکت های مختلط غیر سهامی و شرکا سهامی در شرکت مختلط سهامی بیشتر نقش تامین کننده سرمایه را ولا اندک دارند و تنها به اندازه سرمایه خود مسئولیت در شرکت دارند .

موسسات غیر تجاری هم با توجه به اینکه گرایشی عام المنفعه ای و غیر منفعتی برای موسسین دارند از ارائه سرمایه اولیه معاف می باشند . موسسات غیر تجاری حتی می توانند از کمک های مالی سایر موسسات و شرکت ها و حتی دولت نیز برای تادیه سرمایه خود استفاده نمایند و موضوع خود را تشکیل دهند .

از نگرانی های دیگر علاقمندان به ثبت شرکت پرداخت مالیات می باشد که باید به عرض برسانیم دولت با توجه به اسناد و دفاتر پلمپ شرکت ها برای آنها بر حسب قانون مالیات تعریف می کند و این هزینه نسبت به درآمد شرکت بسیار ناچیز است. وقتی شرکتی به وظایف قانونی خود عمل نکند و به موقع مالیات خود را پرداخت نکند و یا دفاتر خود را تحویل ندهد مشکلات مالیاتی گریبان گیر او خواهد شد . بنابر این اگر خواهان این هستید که بدون نگرانی از مالیات به راحتی فعالیت شرکت خود را ادامه دهید از همین ابتدا تصمیم بگیرید رفتار حرفه ای و قانونی در پیش بگیرید و مطمئن باشید در صورتیکه درامد کافی نداشته باشید و شرکت سود مناسبی نداشته باشد مالیاتی برای شما وضع نخواهد شد .