لاین استودیو در حوزه های تخصصی معماری، معماری داخلی، فضای سبز و هنر به فعالیت حرفه ای مشغول می باشد. در لاین استودیو فرآیند طراحی با ایده پردازی، كه حاصل اتاق فكر گروه طراحی و اجرایی بوده، آغاز شده و سعی بر آن است كه برای هر پروژه یك ایده و نگرش جدید مطرح گردد. سپس با در نظر گرفتن باز خوردهای دریافتی از سوی مشتری، اصول زیبایی شنایی، عملكرد و حس فضا به معنا تبدیل گردد. لاین استودیو بر خلاف بسیاری از دفاتر طراحی محصول محور نبوده و می كوشد بهترین گزینه ها را با در نظر گرفتن اصول طراحی معماری ، سبك سلیقه ای مشتری و متناسب با بودجه به وی پیشنهاد دهد.

مشاهده این وبسایت >