در «بارون» تلاش بر این است تا با نگاهی سبز، خلاقانه و مدرن، هدایای برآمده از فرهنگ، عادات و سلایق ایرانی را طراحی کرد تا مسبب تغییری  در ساختار یکنواخت و بی‌روح هدایای سازمانی باشد. ما می‌خواهیم از شما دعوت کنیم تا با رجوع به طرح‌ها و طعم های اصیل، رجعتی نوستالژیک، سبز و متفاوت به گذشته پر شور اما در آمیخته با آموزه‌های تازه برای برند شما بسازیم، تا در خاطر مخاطبانتان مانا باشید.

مشاهده این وبسایت >