شرکت سهامی خاص یکی از رایجترین شرکتهایی است که در ایران ثبت می شود. منظور از ثبت شرکت­ سهامی خاص ، شرکت­های تجاری است که سرمایه آنها به سهام تقسیم می­شود و تمام سرمایه شرکت توسط موسسین آن تامین می­شود. مسئولیت سهامداران در قبال سود و زیان شرکت مستقیماً وابسته به مبلغ اسمی سهام آنهاست. این موضوع موجب شده ثبت شرکت سهامی خاص متقاضی بیشتری در مقایسه با شرکت سهامی عام داشته باشد. بخشی از سرمایه شرکت های سهامی عام از طریق واگذاری سهام به مردم تامین میشود و پروسه ثبت را دشوار و زمانبر می نماید. به طور معمول شرکت هایی که اقدام به ثبت شرکت سهامی خاص می کنند شرکتهای عمرانی، تولیدی، نفت یا پتروشیمی، شرکت های بورس و یا شرکت های دولتی هستند.

فرایند تأسیس شرکت سهامی خاص

برای تشکیل شرکت سهامی خاص و ثبت آن مثل شرکت سهامی عام باید اظهارنامه ثبت شرکت به عنوان شناسنامه شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود. اساسنامه را هم کلیه موسسین تصویب و امضا می‌کنند. صورتجلسه ای هم تنظیم می شود که طی آن اولین مدیران و بازرسان شرکت انتخاب می‌شوند و قبول زحمت می‌کنند و اولین روزنامه کثیرالانتشار شرکت نیز تعیین می گردد. اظهارنامه ی (یعنی آن درخواستی که از اداره ثبت شرکتها به عمل می آید) ثبت شرکت باید چند ویژگی داشته باشد:

  • باید به امضای کلیه سهامداران برسد
  • گواهینامه بانک حاکی است تأدیه ى قسمت نقدی سرمایه که حداقل ۳۵ درصد است پیوست به اظهارنامه شود.
  • صورت تقویم آورده های غیر نقد به تفکیک در آن قید شود.
  • امتیازات و موجبات ایجاد سهام ممتاز که به برخی از سهامداران در نطر گرفته شده است، شرح داده شود و در آن قید گردد.

نکته حائز اهمیت در این قسمت این است که تاسیس شرکت منوط به ثبت آن نیست. این موضوع در تمامی شرکت‌های تجاری صدق می‌کند و مختص به شرکت سهامی خاص نمی باشد.

ثبت شرکت سهامی خاص

به موجب ماده ۱۷ لایحه اصلاح قانون تجارت اگرچه قبل از ثبت شرکت نیز شرکت سهامی به وجود می‌آید ولی قانونگذار برای عدم ثبت آثاری را پیش بینی نموده است. بر این اساس شرکت سهامی خاص از زمانی که مدیران و بازرسان این شرکت به صورت کتبی سمت خود را قبول می نمایند و پس از اینکه اساسنامه شرکت به امضای کلیه سهامداران رسید و موارد ماده ۲۰ لایحه اصلاح قانون تجارت رعایت گردید شرکت سهامی خاص تاسیس شده محسوب می‌گردد و تاسیس آن نیازمند ثبت نمی باشد یعنی قبل از ثبت شرکت نیز این شرکت با رعایت شرایط گفته شده تاسیس شده محسوب می شود ولی این شرکت باید ظرف مهلت شش ماه از زمان تشکیل شرکت به ثبت برسد.

ارکان شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص دارای سه رکن است. رکن تصمیم‌گیرنده، رکن اداره کننده و رکن نظارت کننده. مجمع عمومی صاحبان سهام و شرکت‌های سهامی عام و خاص از اجتماع تمامی سهامدارانی که حق حضور و رای دارند تشکیل می شود. شرکت سهامی خاص از جمله شرکت هایی است که توسط نهاد مجامع تصمیم گیری می نماید. رکن تصمیم گیرنده در شرکت های سهامی خاص شامل مجمع عمومی موسس (کلیه سهامداران)، مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی میباشد.

شرایط ثبت شرکت سهامی خاص

شرایط ثبت شرکت سهامی خاص Privately held company و ویژگی های آن عبارت است از :

همانطور که گفته شد جهت ثبت شرکت سهامی خاص، حضور حداقل 3 عضو به عنوان هیئت مدیره و حداقل ۲ عضو به عنوان بازرس (یکی بازرس اصلی و دیگری بازرس علی البدل ) الزامی است که همگی باید به سن قانونی 18 سال رسیده باشند.

1- بازرسین نباید رابطه فامیلی با هیئت مدیره داشته باشند.

2- اعضای هیئت مدیره باید حداقل یک سهم داشته باشند.

3- حداقل سرمایه مجاز شرکت سهامی خاص صد هزار تومان است که پرداخت نقدی ۳۵ درصد آن در زمان ثبت شرکت الزامی است که باید توسط موسسین شرکت تامین شود.

4- مسئولیت هر یک از سهامداران در قبال دیون و تعهدات شرکت به مبلغ اسمی سهام وی بستگی دارد.

5- نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص منوط به اعلام موافقت مجامع عمومی سهامداران شرکت، یعنی موافقت سایر سهامداران می باشد.

6- صدور سهام قبل از ثبت شرکت غیرقانونی است و جرم شناخته می­شود.

7- در نام شرکت قبل از اسم شرکت یا بعد از آن کلمه خاص باید اضافه شود و این کلمه در کلیه نوشته های شرکت و آگهی ها باید رعایت گردد.

8- سرمایه شرکت سهامی خاص به وسیله خود مؤسسین تأمین می شود و حق صدور اعلامیه پذیره نویسی را ندارند.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص به شرح زیر می باشد :

ـ تصویر شناسنامه و کارت ملی تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین

ـ ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین

ـ تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص

ـ تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص

ـ درصورتی که اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند، ارائه فتوکپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده و کپی شناسنامه و فتوکپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی.

ـ در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه تصویر برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و هم چنین ارائه اصل و ترجمه وکالت نامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی ( اعم از حقیقی و حقوقی)

ـ ارائه اقرارنامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت به طور مؤظفی حقوق دریافت نمی دارند.

ـ ارائه اصل وکالتنامه یا فتوکپی برابر اصل و کالتنامه

ـ ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه اولیه شرکت.

ـ پرداخت فیش 40,000 ریال به عنوان هزینه

ـ ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه جهت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد ۱۱۱ و۱۲۶ قانون تجارت برای آنها جهت عضویت در هیأت مدیره و مدیر عاملی وجود ندارد.

اقدامات بعد از ثبت شرکت سهامی خاص

تا اینجا به شما نحوه ثبت و شرایط لازم جهت ثبت شرکتهای سهامی خاص را توضیح دادیم، اما تازه این شروع داستان کسب و کار شماست و نیاز است که بعد از ثبت یکسری موارد را به انجام برسانید.

بلافاصله بعد از ثبت، اطلاعات شرکت شما از طرف اداره ثبت شرکتها به صورت آنلاین و برخط به سازمان تامین اجتماعی و اداره مالیات ارسال می گردد.

اقدامات بعد از ثبت عبارتند از:

1- پلمپ دفاتر قانونی مربوط به همان سال

2- تشکیل پرونده و اخذ کد اقتصادی

3- اخذ گواهی ارزش افزوده

4- اخذ کد کارگاهی از سازمان تامین اجتماعی جهت ارسال بیمه کارکنان

 

امیدواریم این مطلب بزایتان مفید بوده باشد