رتبه بندی انفورماتیک

رتبه بندی انفورماتیک

اخذ رتبه انفورماتیک

اخذ رتبه انفورماتیک همراه با شرایط و مدارک : منظور از رتبه ­بندی شرکت­ها، تعریف یک سری معیار و استاندارد جهت تعیین سطح صلاحیت شرکت­هاست. رتبه­ بندی می­تواند معرف سطح کیفیت و کمیت محصولات یا خدمات یک شرکت باشد. شرکت­ها برای شرکت در مناقصه­ ها یا مزایده ­های دولتی و بستن قراردادهای دولتی مستلزم اخذ رتبه یا گرید هستند. شرکت­های انفورماتیک نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

اخذ رتبه انفورماتیک

منظور از شرکت انفورماتیکی، شرکتی با موضوع فعالیت در حوزه انفورماتیک است که به طور قانونی ثبت شده است. شرکت­های انفورماتریکی از سال ۱۳۶۸ مشمول اخذ رتبه انفورماتیک شده­ اند. گرید انفورماتیک، سطح کیفی و کمی شرکت­های فعال در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را نشان می­دهد. مرجع صدور رتبه بندی انفورماتیک، معاونت برنامه­ ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری یا شورای عالی انفورماتیک کشور است.

محدوده اخذ رتبه انفورماتیک از ۱ تا ۷ است. شرکت­های انفورماتیکی با گریدهای ۱ و ۷ به ترتیب دارای بالاترین رتبه و پایین­ترین رتبه هستند.

اخذ مجوز شورای عالی انفورماتیک

همانند سایر شرکت های پیمانکاری جهت احراز شرایط و صلاحیت شرکت های انفورماتیکی برای انجام پروژه های آی تی، شورای عالی انفورماتیک و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رایست جمهوری معیار هایی را در نظر گرفته است. بر اساس این معیارها شرکت های کامپیوتری ( در موضوع فعالیتشان صرفا موراد انفورماتیکی ذکر شده است ) از لحاظ کمی و کیفی تقسسیم بندی می شوند. این تقسیم بندی همانطور که گفته شد از رتبه 7 به عنوان پایین ترین و رتبه 1 بالاترین رتبه می باشد

عوامل تاثیر گذار در میزان رتبه ای که یک شرکت انفورماتیک اخذ می کند عبارتند از:

 • میزان حقوق و دستمزد پرداختی شرکت ها به کارکنان
 • درآمد مشمول بر مالیات
 • رضایت مشتریان در انجام پروژه های قبلی

شرایط اخذ رتبه انفورماتیک

 • موضوع فعالیت شرکت در حوزه انفورماتیک باشد که قید آن در اساسنامه شرکت الزامی است.
 • اظهارنامه مالیاتی سال قبل را تحویل داده باشند­.
 • مدیرعامل شرکت باید حداقل دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته­های کامپیوتری یا مهندسی­های عمران، مکانیک، صنایع، شیمی و برق یا علوم پایه فیزیک، آمار یا ریاضی باشد. اگر مدرک تحصیلی وی دیپلم یا فوق­دیپلم است ملزم به ارائه مدارک مبتنی بر سابقه کار در امور کامپیوتری است. تمام وقت بودن مدیرعامل نیز ضروری است.
 • شرکت باید حداقل دو کارشناس تمام وقت با مدرک حداقل کارشناسی در یکی از رشته­های مذکور باشد.

معیار رتبه بندی شرکت های انفورماتیک

اخذ رتبه انفورماتیک با ارزیابی سه پارامتر نیروی انسانی، درآمد و ضریب کاهنده رضایت مشتری صورت می­گیرد. در این بین، پارامتر نیروی انسانی، بیشترین سهم را در تعیین گرید دارد.

پارامتر نیروی انسانی به میزان ۷۰ درصد در اخذ رتبه انفورماتیک موثر است. در این بخش، مرجع صدور گرید به بررسی سطح درآمد پرسنل شرکت می­پردازد. مرجع صدور برای آگاهی از درآمد کارکنان، از جداول حقوق کارکنان موجود در اظهارنامه مالیاتی یا مندرج در لیست بیمه استفاده می­کند.

۳۰ درصد باقیمانده از گرید انفورماتیک در گروی پارامتر درآمد است؛ چه درآمدهای مشمول مالیات و چه معاف از مالیات که در اظهارنامه مالیاتی شرکت ثبت شده­اند. مرجع صدور گرید، میانگین درآمد دو سال مالی اخیر شرکت را در نظر می­گیرد.

اما ضریب کاهنده رضایت مشتری می­تواند منجر به کاهش نمره کلی باشد که از  دو پارامتر بالا اخذ کرده­اید. اولین باری که جهت اخذ گرید انفورماتیک اقدام می­کنید؛ با توجه به حکم­هایی که در محاکم قانونی بر علیه شرکت شما صادر شده­اند از رتبه کاسته می­شود. حکم­های صادرشده بعد از اخذ اولین رتبه به مدت چهار سال اثرگذار هستند.

شایان ذکر است که شرکت­هایی که مالک بیش از دو سوم شرکت دیگری هستند می­توانند با ارائه درخواست، درآمد مشمول مالیات و حقوق کارکنان شرکت زیرمجموعه را به درآمد و حقوق کارکنان خود اضافه کنند تا رتبه بهتری دریافت نمایند. در این صورت شرکت زیرمجموعه مجاز به دریافت رتبه مستقل نیست و رتبه انفورماتیک آن به رتبه انفورماتیک شرکت اصلی وابسته است.

مدارک لازم جهت اخذ رتبه انفورماتیک

 • مدارک شناسایی، مدارک تحصیلی و عکس پرسنلی مدیرعامل
 • لیست بیمه دو سال اخیر مربوط به مدیرعامل و کارشناسان و لیست بیمه یک سال اخیر سایر پرسنل
 • روزنامه تاسیس و روزنامه آخرین تغییرات شرکت
 • اظهارنامه مالیاتی دو سال اخیر شرکت
 • برگ قطعی عملکرد مالیاتی شرکت در دوسال اخیر
 • تعهدنامه مبنی بر رعایت مقررات قید شده در سر برگ شرکت. مدیرعامل باید ذیل تعهدنامه را مهر و امضا کند.
 • درخواست کتبی مبنی بر اخذ رتبه­بندی انفورماتیک. مدیرعامل باید ذیل درخواست را مهر و امضا کند.
 • چنانچه به حکم دبیرخانه شورا، شرکت ملزم به تغییر موضوع فعالیت شود؛ ارائه تعهدنامه مبنی بر تحویل روزنامه تغییر موضوع فعالیت نیز ضرورت می­یابد.
 • شرکت­های تازه تاسیس یا شرکت­هایی که به تازگی کارشناس خود را تغییر داده­اند ملزم به ارائه تعهدنامه مبنی بر تحویل لیست بیمه ماه­های بعد نیز هستند.
 • برچسب آدرس شرکت که باید شامل نشانی دقیق و کد پستی شرکت باشد.
 • کپی جدیدترین اساسنامه شرکت

مدت اعتبار رتبه­ بندی شرکت های انفورماتیک

مدت اعتبار گرید انفورماتیک یک سال است. پس از اتمام زمان مقرر شرکت می­تواند با ارائه مدارک و اظهارنامه جدید جهت اخذ دوباره گرید اقدام کند و حتی گرید بهتری کسب نماید.