شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسوولیت تضامنی تشکیل می شود : اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است . هر قراری بین شرکا خلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود . شرکت تضامنی شرکتی است که حداقل میزان شرکا دو نفر است و برای امور تجارتی تشکیل می شود . اگر دارایی شرکت برای دادن قروض و بدهی های شرکت کافی نباشد شرکا به اندازه تمام دیون و تعهدات شرکت مسئولیت پرداخت دارد . هر شرطی مغایر میان شرکا بسته شود فاقد ارزش و اعتبار قانونی است ، به همین دلیل شخصیت و اعتبار شرکا بسیار مهم می باشد . 

نام شرکت

 

منظور از نام شرکت، نامی است که شرکا‌ برای شرکت انتخاب می‌کنند. «در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود درصورتی‌که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکرشده است عبارتی از قبیل (و شرکا) یا (و برادران) قید شود». درج نام شرکا در نام شرکت تضامنی ازاین‌جهت ضرورت دارد که چون شرکا نسبت به تعهدات شرکت، مسئولیت تضامنی دارند با معرفی نام، اشخاصی که با شرکت معامله می‌کنند، تشخیص خواهند داد که آیا شرکا اعتبار کافی دارند یا خیر.

تشکیل شرکت تضامنی

 

غیر از شرایط کلی که در قراردادها باید ازلحاظ شرایط اساسی معامله در نظر گرفته شود، برای تشکیل شرکت تضامنی شرکا باید شرکت‌نامه را تنظیم و امضا کنند که حدود مشارکت، وظایف و اختیارات و حقوق هر یک در آن تصریح شود. شرکت‌نامه باید به ثبت برسد در غیر این صورت سند مزبور در هیچ‌یک از محاکم پذیرفته نخواهد شد. این موضوع در مفاد مواد ۴۷ و ‌۴۸ قانون ثبت درج‌شده است. ثبت تمام شرکت‌ها الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت‌هاست، بنابراین شرکت‌نامه باید به‌صورت سند رسمی  تنظیم شود. ثبت شرکت‌نامه در شرکت‌های تضامنی در اداره ثبت شرکت‌ها به عمل می‌آید. مفاد شرکت‌نامه در دفتر ثبت شرکت‌ها ثبت‌شده است و بعداً برای اطلاع عموم آگهی می‌شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی 

 

1) دو برگ تقاضانامه
2) دو برگ شرکت‌نامه
3) دو نسخه اساسنامه
4) فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا
5) مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

شرکت تضامنی همان ویژگی‌های شرکت انفرادی را دارد با این تفاوت که از تعداد مالکان یا شرکا بیشتر از یک نفر تشکیل شده است که همه‌ شرکا در درآمدها و هزینه های شرکت سهیم هستند و مسئولیت تک‌تک افراد در مورد تعهدات شرکت نامحدود است و مسئولیت آن‌ها محدود به درصد سهمشان در شرکت نمی‌شود.

مزایا و معایب شرکت‌های تضامنی مثل شرکت‌های انفرادی است. ثبت و تأسیس این شرکت‌ها با یک توافق غیررسمی و با هزینه اندک انجام می‌شود. انتقال مالکیت شرکت‌های تضامنی به‌سختی انجام می‌شود و برای این کار باید شرکت تضامنی قبلی منحل و یک شرکت تضامنی جدید تأسیس کرد. در این شرکت‌ها در صورت فوت و یا خروج یکی از شرکا شرکت منحل می‌شود و فعالیت شرکت به پایان می‌رسد. درآمد شرکت تضامنی، مشمول مالیات درآمد شخصی است و سرمایه‌ای که می‌توان در این نوع شرکت‌ها تأمین کرد محدود به آورده شرکا است.

معایب:

  1. مسئولیت نامحدود مالک در برابر تعهدات شرکت.
  2. طول عمر محدود.
  3. دشواری انتقال مالکیت
  4. عدم توانایی برای رشد به دلیل عدم توانایی در تأمین وجوه موردنیاز برای سرمایه‌گذاری.

 

با تشکر از توجه شما،نظرات خود را برای ما ارسال نمایید