چرا برند ثبت کنیم ؟

برند یک نام، عبارت، طرح، نماد یا هر ویژگی دیگری است که مشخص‌کننده ی خدمات یا فروشنده ی محصولی خاص باشد که به وسیله ی  آن از دیگر محصولات و خدمات مشابه متمایز...

ادامه مطلب