این وبسایت در حوزه فروش پوشاک بانوان ایرانی فعالیت میکند و با برند رزیلی فشن که موسس آن خواهران یعقوبی میباشند یکی از پیشروان این بازار می باشد

مشاهده این وبسایت >